ANBI


Circus Festival Breda
Gevestigd te Spadestraat 11, 4818 EK Breda
RSIN/fiscaal nummer:859368464

IBAN: NL91 INGB 0008 9313 06
SWIFT/BIC: INGBNL2A (for international payments)
Bank Address: ING Bank N.V., P.O. 1800, 1000 BV AMSTERDAM

Contactgegevens:
www.circusfestivalbreda.nl
info@circusfestivalbreda.nl
telefoonnummer 085 - 0074458

Bestuursamenstelling:
Voorzitter: Frank Zijlmans
Secretaris: Lot van de Putte
Penningmeester: Johan Ouwdijk

Beleidsplan:
Omschreven in het te downloaden document

Project Title

Beloningsbeleid:
Het bestuur van Circus Festival Breda werkt onbezoldigd. Tijdens het festival wordt het bestuur en het kernteam ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. In het voortraject werkt het kernteam in 2019/2020 tevens onbezoldigd. In de tijd oplopend naar de daadwerkelijke productie wordt het kernteam als zzp’ers ingehuurd, mits de financiën dat toestaan.

In 2019 hebben alle partijen zowel het aanlooptraject, als tijdens de productie en uitvoering van het festival onbezoldigd uitgevoerd, als geste aan het startend festival. In 2020 volgt hierin een professionaliseringsslag richting de lijn Fair Practice Code in de culturele sector. De artiesten worden altijd volgens de Fair Practice Code, eerlijk betaald. Zowel in 2019 als in de volgende jaargangen.

Doelstelling, visie en missie:
Het publiek kennis laten maken met circus op vernieuwende wijze. SBI-code: 90013 - Circus en variét

Verslag van de editie gehouden op 29/30 juni 2019
Download hier het verslag van het aller eerste CIrcus Festival Breda

Project Title

Financiële verantwoording:
Download hier het rapport Financiën 2019

Project Title

Statuten oprichting Stichting Circus Fectival Breda
Download hier de statuten

Project TitleCircus Festival Breda

Circus Festival Breda

Contact


altijd per mail bereikbaar


HUISREGELS

1. Het festival hanteert geen strikte leeftijdsgrenzen voor voorstellingen, tenzij nadrukkelijk aangegeven. Maar vraagt u zelf te beoordelen of uw (jonge) kind de duur van de voorstelling aan kan. Mocht uw kroost de voorstelling ernstig verstoren (bijv. huilen), dan vragen wij u op eigen initiatief de voorstelling te verlaten. Er is geen restitutie mogelijk.

2. Als ouder of verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren) tijdens dit evenement.

3. Alle bezoekers aan betaalde voorstellingen hebben een ticket nodig.

4. Gekochte kaarten worden niet geruild of teruggenomen.

5. Na aanvang van voorstellingen die in tenten of zalen plaatsvinden is er geen toegang meer mogelijk. Dit is te storend voor de concentratie van de artiesten. Het advies is om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor inloop van de zaal.

6. Programma, duur en aanvangstijden zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken (vanwege bijv. weersomstandigheden).

7. Zet uw mobiele telefoon uit als u een voorstelling bezoekt.

8. Gebruik van video-, foto- en geluidsapparatuur tijdens de voorstellingen is niet toegestaan.

9. Bij de betreding van het festivalterrein stemt u ermee in, dat u op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

10. Consumpties kunnen worden betaald met aangekochte munten op het festivalterrein. Na aankoop zijn de munten niet inwisselbaar voor geld.

11. Het is niet toegestaan om eigen consumptie mee te brengen en te nuttigen op het festivalterrein, wij nodigen u vriendelijk om culinair te genieten op STEK voor drankjes en hapjes.

12. Er mag alleen alcohol genuttigd worden binnen de grenzen van het evenementerrein en tijdens openingsuren van het evenement.

13. Onder de 18 jaar is het aankopen en nuttigen van alcohol niet toegestaan.

14. Is er bij het bestellen van alcohol twijfel over uw leeftijd, dan kan om een ID-kaart gevraagd worden.

15. Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.

16. Betreding van het evenemententerrein geschied op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.

17. Deelname aan workshops of andere activiteiten op het festivalterrein geschied op eigen risico.

18. Schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk.

19. Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken op het evenemententerrein.

20. Zonder toestemming van de organisatie is het verboden om in wat voor vorm dan ook goederen te verkopen op het evenemententerrein.

21. Het is verboden om reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.

22. Te allen tijde bent u verplicht de aanwijzingen van de beveiliging en medewerkers op te volgen.

23. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa.

24. Honden zijn niet toegestaan in de tenten (uitgezonderd hulphonden). Wel aangelijnd op het buitenterrein.

25. Join the circus: maak plezier, verwonder, doe mee en probeer uit. Veel plezier!.